.st0{fill:#FFFFFF;}

De regenton 

 maart 12, 2019

De Regenton-VB+ is een hulpmiddel voor orthopedagogen, psychologen en persoonlijk begeleiders in de verstandelijk gehandicaptensector. Het is een instrument waarmee de intelligentie, emotionele ontwikkeling, sociale redzaamheid en kalenderleeftijd bij volwassen personen met een verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid met elkaar vergeleken worden, zodat een profiel van de cliënt ontstaat. Het geeft een overzicht van de verschillende gegevens over een cliënt. Deze worden weergegeven in de ton op basis van de gegevens van verschillende testen of schalen. Indien niet alle gegevens aanwezig zijn, moeten er extra onderzoeksinstrumenten afgenomen worden. Het open laten van een gegeven is mogelijk, echter het beeld van een cliënt is dan niet compleet.

Bij mensen met een verstandelijke beperking zijn vaak discrepanties tussen de ontwikkelingsgebieden (disharmonische profielen). Met de Regenton-VB+ worden deze discrepanties inzichtelijk gemaakt. Deze aspecten zeggen op zichzelf en vooral in samenhang met elkaar iets over het functioneren van de persoon. Deze gegevens kunnen worden ingevuld in de duigen van de ton waardoor er een profiel van de persoon in kwestie ontstaat. In dit profiel worden mogelijke risico’s en aandachtspunten zichtbaar, die van belang zijn voor de begeleiding.

Wil je op de hoogte blijven? Schrijf je hier dan in voor onze nieuwsbrief!

>