LVB werkboek

Mijn Leefstijl

Met voeding en beweging werk je aan je gezondheid. Een goede leefstijl helpt je daarbij.

Werken aan je gezondheid

Mensen met een licht verstandelijke beperking (LVB) willen net als wij allemaal gezond en probleemloos leven. Voor hen is het echter vaak moeilijk om te zien wat zij in hun leefstijl kunnen veranderen om gezonder door het leven te gaan. Het verband tussen oorzaak en gevolg is voor hen niet zo vanzelfsprekend als voor velen van ons. Er zijn echter hulpmiddelen beschikbaar die de persoon bij de hand nemen en stap voor stap laten nadenken over zijn of haar leefstijl en wat met zou willen veranderen.

Veranderen  van leefstijl is moeilijk

Het veranderen van leefstijl is veranderen van gedrag. Dat geldt voor mensen met en zonder LVB. Ons rationele brein weet dat we regelmatig ongezonde keuzes maken. Waarom blijf ik dan tóch patat met veel mayonaise eten? Waarom blijf ik dan tóch zout op mijn gebakken ei strooien. Waarom kan ik dan tóch niet van die vette hamburgers afblijven? Waarom neem ik dan tóch niet meer beweging? Waarom we dat allemaal dan tóch doen? Omdat we deze keuzes voor een groot deel maken met ons gevoel en ons rationele brein vaak maar weinig invloed heeft. We maken ongezonde keuzes simpel omdat we het lekker vinden of uit gemakzucht. We kiezen dus met ons gevoel.

Stap voor stap veranderen

Voor het veranderen van de leefstijl moeten we meer keuzes maken met ons rationele brein en dit is voor mensen met een licht verstandelijke beperking niet zo voor de hand liggend. Dit wil niet zeggen dat zij het niet kunnen, maar dat zij hiermee geholpen moeten worden. Het is voor hen veel moeilijker de oude vertrouwde gewoonte te doorbreken, maar zeker niet onmogelijk. Stap voor stap kan aan bewustwording en motivatie worden gewerkt. Stap voor stap, maar let wel: kleine stapjes!

Het begint eigenlijk met twee vragen:

  • Vind ik dat ik gezond leef?
  • Zou ik wat aan mijn gezondheid of fysieke conditie willen veranderen?

De eigen mening over de gezondheid is natuurlijk erg belangrijk en geeft aan hoe het staat met de motivatie. Samen met de begeleider kan hierover gesproken worden en als men bereidt is de leefstijl een beetje aan te passen, kan het proces beginnen. Een inventarisatie van eetgewoonten:

  • Welk eten gezond en welk eten is ongezond?
  • Welk eten heb ik in huis en wat eet ik wanneer?
  • Wat kan ik zelf kopen en bereiden?
  • Wat zou ik willen veranderen?

Een zelfde inventarisatie kan worden gedaan met betrekking tot fysieke activiteiten. Nu het vertrekpunt duidelijk is, kan worden begonnen. Het werkboek Mijn leefstijl is een prachtig werkboek voor de cliënt, waarbij het hele proces stap voor stap te begeleid wordt en waarbij de cliënt samen met de begeleider aan een plan werkt.

Vergeet niet dat het veranderen van de leefstijl een een lang proces is; ook voor mensen zonder een licht verstandelijke beperking. Een proces van vallen en opstaan, van teleurstelling en overwinning; stapje voor stapje…

Werkboek: Mijn leefstijl

Een gezond leven is iets wat bijna iedereen het liefst wil. Mensen met een verstandelijke beperking hebben echter moeite met het bedenken en uitvoeren van de manier waarop je dat kunt bereiken. 

Dit werkboek is een middel van de cliënt om te vertellen wat hij of zij wil, wanneer en hoe. Het is geen allesomvattend plan, maar een middel om in gesprek te komen over gezond eten en bewegen. En om tot een gezamenlijk plan te komen.

Een leefstijlplan is er voor iedereen. Vooral voor cliënten die gemotiveerd zijn om tot een gezondere leefstijl te komen, biedt dit werkboek een uitkomst.

Aan de hand van de stappen in dit werkboek, bespreken de begeleider en cliënt samen de wensen en doelstellingen en zetten dit in een leefstijlplan.

Stap 2 Voeding

Praat samen over wat de cliënt eet op een dag, wanneer en hoeveel maaltijden? Wat staat er in de koelkast? Welke producten zijn gezond? Vul samen de opdrachten in.

Stap 2 Bewegen

Aan de hand van vragen bespreek je samen wat de cliënt aan beweging doet. Hoe komt hij aan beweging? Is hij tevreden over zichzelf? Wat zou de cliënt willen veranderen?

Stap 3 Leefstijlplan

Aan de hand van de doelstelling bij voeding en bewegen, wordt het leefstijlplan ingevuld. Welke stappen zijn nodig om de doelen te halen? Is er hulp bij nodig en wie kan je daarbij helpen?

Stap 4 Evaluatie

Na 3 maanden bespreken begeleider en cliënt samen het leefstijlplan. Zijn de doelen behaald en zo niet hoe komt dat dan? Een nieuw plan kan daarna ingevuld worden.  

>