Werkboeken op maat

De LVB werkboeken zijn persoonlijk stappenplan voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De resultaten van elk werkboek geven mogelijk aanleiding om de begeleiding aan te passen en/of diagnostiek aan te vragen. Elk werkboek gaat over een specifiek onderwerp. Het biedt stappen en handvatten om tot inzicht te komen en om doelen te bereiken. Uiteindelijk leidt elk werkboek tot een individueel plan voor het bereiken van persoonlijke wensen en doelen.

LVB Werkboeken

De LVB werkboeken zijn ontwikkeld voor mensen met een licht verstandelijke beperking. De resultaten van elk werkboek geven mogelijk aanleiding om de begeleiding aan te passen en/of diagnostiek aan te vragen.

Het hebben van een licht verstandelijke beperking (LVB) betekent leven met een uitdaging. Iedereen maakt deel uit van onze samenleving, maar meedoen in de maatschappij is niet voor iedereen altijd even gemakkelijk.

Zaken die voor velen vanzelfsprekend zijn, kunnen voor mensen met LVB grote uitdagingen zijn. Keuzes maken, persoonlijke verzorging, zelfstandig leven en wonen, werk, voor jezelf opkomen, financiën. Het zijn maar enkele voorbeelden waar mensen met een LVB het moeilijk mee kunnen hebben.

Elk werkboek gaat over een specifiek onderwerp. Het biedt stappen en handvatten om tot inzicht te komen en om doelen te bereiken. Uiteindelijk leidt elk werkboek tot een individueel plan voor het bereiken van persoonlijke wensen en doelen.

Het werkboek is een middel van de cliënt om te vertellen wat hij of zij wil, wanneer en hoe. Het is geen allesomvattend plan, maar een tool om erachter te komen waar mogelijke problemen of gedrag vandaan komen. De begeleider gaat hierbij zorgvuldig te werk en blijft doorvragen net zo lang tot het beeld compleet is. De antwoorden blijven van de cliënt.

Mijn leefstijl


Een gezond leven is iets wat bijna iedereen het liefst wil. Mensen met een verstandelijke beperking hebben echter moeite met het bedenken en uitvoeren van de manier waarop je dat kunt bereiken; met het overzien van welke zaken tot welke doelen leiden en om te bepalen of iets haalbaar is of niet. Het samen zoeken naar het antwoord is van veel meer waarde dan een ongevraagd (maar goed bedoeld) advies. Een plan dat van jezelf is, wil je veel liever uitvoeren dan een plan van een ander. 

In dit werkboek wordt de cliënt stap voor stap begeleid in het hele proces en waarbij de cliënt samen met de begeleider aan een plan werkt.

Dagelijkse routine


Mensen met een verstandelijke beperking hebben een grotere behoefte aan structuur. Deze behoefte aan duidelijkheid en zekerheid om zich veilig te kunnen voelen, komt voort uit het beperkte begrip en de verminderde draagkracht die zij hebben. Om hieraan tegemoet te komen, is het onder andere de taak van de begeleider om structuur aan te bieden. Bijvoorbeeld met een dagprogramma, dagbesteding en weekendafspraken. Dit werkboek is een leidraad om tot zulke afspraken te komen. Stap voor stap maakt de cliënt samen met de begeleider een persoonlijke dagindeling.

Mijn netwerk


In de huidige hulpverlening gebeurt het nog vaak dat het belang van het netwerk van een cliënt onvoldoende aandacht krijgt. En dat terwijl het netwerk een belangrijke invloed heeft op de mate van zelfredzaamheid van een persoon met een verstandelijke beperking. Familie, vrienden en andere belangrijke personen hebben een groot aandeel waar het gaat om de terugvalmogelijkheden van een zelfstandig wonende verstandelijk gehandicapte. Met dit werkboek brengt de cliënt stap voor stap het netwerk in kaart, waarna er wordt nagedacht over eventuele aanvullingen of veranderingen.

Mijn emoties


Binnen de begeleidingsrelatie is het belangrijk dat de begeleider bewust omgaat met de eigen emoties en de emoties van de cliënt. Bewust en onbewust geven zij elkaar emotionele signalen. Door zoveel mogelijk bewust te zijn van de gevoelens van de cliënt en het ontstaan daarvan, optimaliseren we de kwaliteit van onze bejegening, waardoor de cliënt zuivere signalen terugkrijgt van de begeleider. Dit werkboek is een goede hulp bij het voeren van gesprekken met de cliënt over emoties en gevoelens. Wanneer zij leren hun gevoelens beter herkennen en begrijpen, leert men tevens om beter met de emoties om te gaan.

Rust in mijn hoofd


Innerlijke onrust kan vele oorzaken hebben: ontevredenheid met een bepaalde situatie die je niet kunt veranderen, werkdruk op school of op het werk, of niet aan gestelde eisen kunnen voldoen om maar eens wat op te noemen. 

Indien stress bij een cliënt wordt geconstateerd, moet de begeleider zien te achterhalen waar deze onrust vandaan komt. Een goed hulpmiddel hierbij is het werkboek Rust in mijn hoofd van Brian Twint. Met behulp van dit werkboek kan de cliënt stap voor vertellen waarom men voelt wat men voelt en wat men zelf wil, wanneer en hoe. Zo komen knelpunten in het huidige dagelijks leven naar boven en kan er samen aan gewerkt worden om een situatie te verbeteren.


Mijn toekomst


mijn toekomst

Veel cliënten in de verstandelijk gehandicaptensector hebben geen duidelijk toekomstbeeld. Wel hebben zij, net als ieder ander, dromen. Deze dromen lijken vaak onbereikbaar. Ze hebben moeite met plannen en vooruit kijken; met het overzien van welke zaken tot welke doelen leiden en om te bepalen of iets haalbaar is of niet. Het samen creëren van een duidelijk doel schept perspectief en maakt het mogelijk voor een cliënt om zich verder te ontplooien. Dit werkboek  is voor hen een goed hulpmiddel voor het plannen van hun eigen toekomst.

Mijn persoonlijke verzorging


Goed voor jezelf kunnen zorgen is belangrijk voor de zelfredzaamheid en zelfstandigheid. Als je echter een licht verstandelijke beperking (LVB) hebt, geven de praktische vaardigheden die je voor de persoonlijke verzorging nodig hebt nog wel eens problemen. Samen met de begeleider kan gewerkt worden aan meer zelfstandigheid en controle bij de persoonlijke verzorging. Met dit werkboek kunnen cliënt en begeleider direct aan de slag. Aan de hand van gedetailleerde vragen komt elk aspect van de persoonlijke hygiëne aan bod.

>