​​​​Werkboeken

Werkboek persoonlijke verzorging

Vooral bij onze doelgroep is het belangrijk dat leefgewoontes besproken worden met – en bekend zijn bij – de begeleiding. Een goede persoonlijke verzorging is niet altijd vanzelfsprekend. Douchen, tanden poetsen en kleding en haren verzorgen, zijn belangrijke zaken om met elkaar te bespreken. Het plan dat uit deze gesprekken voortkomt, moet echter wel van de cliënt uit komen en in kleine stappen zijn verwoord. Te veel of te grote stappen kunnen leiden tot een faalervaring. Kleine concrete stappen die aangemoedigd worden door de begeleiding, maar verwoord zijn door de cliënt kunnen de sleutel vormen tot succes.

Dit werkboek biedt handvatten om dit te bereiken en bestaat uit een aantal stappen om tot inzichten en doelen te komen. Uiteindelijk leidt dit tot een individueel plan voor het bereiken van een goede persoonlijke verzorging

Werkboek dagelijkse routine

Mensen met een verstandelijke beperking hebben behoefte aan duidelijkheid en zekerheid om zich veilig te kunnen voelen. Deze behoefte komt voort uit het beperkte begrip en de verminderde draagkracht. Om hieraan tegemoet te komen, is het zaak om structuur aan te bieden. Een onderdeel van deze structuur is de dagelijkse routine van de cliënt. Sommige cliënten hebben hier onze hulp niet of nauwelijks bij nodig. Anderen, waarbij de dagelijkse routine niet goed verloopt, hebben hierbij wel hulp nodig. Er is bij hen te weinig structuur en dat leidt tot verveling, onduidelijkheid, spanningen of negatief gedrag. Een dagprogramma, dagbesteding en vrijetijdsbesteding zijn zaken waar we het dan over moeten hebben. Het werkboek Dagelijkse Routine is een leidraad om tot zulke afspraken te komen. Met het werkboek komen we tot inzichten over moeilijke, vervelende of juist goed verlopende momenten in de dagelijkse structuur. Vervolgens maken we het werkplan om tot stapsgewijze afspraken te komen.

Direct Your Visitors to a Clear Action at the Bottom of the Page

>