fbpx
.st0{fill:#FFFFFF;}

Wat is de ABB methode? 

 maart 12, 2019

By  admin

De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is ontwikkeld door het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking.

Bij de ABB draait het om de begeleidingsrelatie. Onderzoek naar algemene therapiefactoren en cliënttevredenheid wijst uit dat kwaliteitsbeleving van de cliënt voor het grootste deel bepaald wordt door deze relatie. Maar er is meer: de ABB creëert voorwaarden voor een goede begeleiding en biedt naast een visie ook de tools om deze in praktijk te brengen.

ABB methode

De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is een methode voor het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking en zwakbegaafden. De ABB-methode is ontstaan door de samenwerking tussen een aantal professionals uit het werkveld. Het uitgangspunt van deze succesvolle begeleidingsmethode is dat de begeleider zicht bewust wordt van het cognitieve en emotioneel niveau van de cliënt, en tegelijk ook van dat van zichtzelf.

Bij deze methode wordt gebruikt gemaakt van de principes van Expressed Emotion (emotionele expressie), de systeemtheorie en de cliëntgerichte therapie (Carl Rogers). De methode creeert voorwaarden voor de begeleiding en biedt naast een visie ook de begeleidingsmethodiek om deze in praktijk te brengen. Hiermee kan de kwaliteit van de bejegening geoptimaliseerd worden.

De ABB-methode geeft concreet begeleidingspotentieel bij thema’s als:

  • hoe breng ik afstand en nabijheid in balans?
  • hoe ga ik om met emotie in de begeleidingsrelatie?
  • hoe krijgt het netwerk van de cliënt en de begeleider invloed op deze relatie?

De methode is bij uitstek geschikt om in te zetten bij de begeleiding van met mensen met een verstandelijke beperking, in de geestelijke gezondheidszorg (GGZ) en de jeugdzorg. Ook in de begeleiding van mensen met epilepsie en een autismespectrumstoornis (ASS) biedt de ABB uitkomst.

Ontwikkelaars ABB methode

Vaak wordt in de gehandicaptenzorg de term “affectief neutraal” gebruikt. Sommige zorginstellingen vinden het belangrijk dat je geen emoties toont als een bijvoorbeeld cliënt agressief is of ander moeilijk gedrag laat zien. Brian Twint en Bianca van Kouwen (de ontwikkelaars van ABB) konden niet zo goed overweg met de affectief neutrale benadering. Mensen – en dus ook begeleiders – hebben nou eenmaal emoties. Deze kun je niet uitschakelen. Brian en Bianca waren wel van mening dat het belangrijk is dat begeleiders inzicht hebben in hun emoties en dat ze strategieën hebben om bewust met deze emoties om te gaan. Dat was de belangrijkste aanleiding voor het ontstaan van de Affectief Bewuste Benadering.

Brian Twint studeerde sociaal pedagogische hulpverlening aan de Hogeschool van Amsterdam en is na een periode van vijf jaar in de jeugdhulpverlening al jaren als persoonlijk begeleider en projectleider werkzaam in de verstandelijk gehandicaptensector op verschillende locaties en is de oorspronkelijke bedenker en ontwikkelaar van de Affectief Bewuste Benadering. Brian is daarnaast initiatiefnemer en redacteur van een aantal websites voor de verstandelijk gehandicaptensector. 

related posts:>