Home

Regelgeving & geldzaken

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking      

 Curatele, bewindvoering en mentorschap

 Soms kunnen mensen niet goed voor zichzelf zorgen of hun financiële zaken niet regelen. Bijvoorbeeld vanwege een verstandelijke beperking. Om te voorkomen dat anderen hier misbruik van maken, kan de kantonrechter een curator, bewindvoerder of mentor benoemen. Deze persoon neemt dan financiële beslissingen voor de persoon in kwestie.

Klik op onderstaande link om naar de informatiewebsite van de Rijksoverheid te gaan:

>Curatele, bewind en mentorschap

 Handige websites

Het Nibud geeft al ruim 10 jaar de budgetcursus Omgaan met geld. Het Nibud is door CentiQ in de gelegenheid gesteld om dit cursusmateriaal Omgaan met geld gratis aan te bieden.
kijk op de site van het Nibud: klik hier

E-learning ter voorkoming van schulden  http://e-learning.smartmetgeld.nl/alle-lessen/  en http://www.smartmetgeld.nl/ 

Signaallijst financiën : http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Verdieping-Clientgroep-Lichte-verstandelijke-beperking-Signaleringslijst-financien-LVB

Ook de volgende sites zijn te raadplegen:

www.belastingdienst.nl
Voor
vragen over belasting.www.berekenuwrecht.nl:
Voor welke regelingen je in aanmerking komt vind je hier.
 
www.cak.nl:
Uitvoeringsinstantie met betrekking tot de eigen bijdrage voor AWBZ. Het CAK gaat uit van het inkomen van 2 jaar geleden. Je kunt eventueel loonpeiljaarverlegging aanvragen als de eigen bijdrage erg hoog uitvalt. Dan gaat het CAK de situatie opnieuw bekijken aan de hand van gegevens van de Belastingdienst van het inkomensjaar daarvoor.
 
www.Financiëlechecklist.nl:
Om te controleren of de financiën van de cliënt goed in kaart zijn.
 
www.ib-groep.nl:
Dienst Uitvoering Onderwijs voert de studiefinanciering uit.
 
www.verzekeringssite.nl/pdf/inboedellijst.pdf
Om een inboedellijst van de huishoudelijke inboedel op te stellen voor cliënten en hun eventuele huisgenoten. Dit is aan te bevelen wanneer er problematische schulden zijn met kans op beslaglegging van de inboedel.
 
www.jeugdsportfonds.nl:
Om een bijdrage te ontvangen om kinderen te laten sporten.
 
www.juridischloket.nl:
Voor juridische vragen en doorverwijzing.
 
www.nibud.nl:
Nationaal instituut voor Budgetvoorlichting. Het biedt gratis informatie over geld, besparen of over Financiële planning.
 
www.rechtspraak.nl:
Voor informatie over bewindvoering.

www.rijksoverheid.nl/documenten-en-publicaties/publicaties-pb51/curatele-bewind-en-mentorschap.html
Brochure over curatele, bewindvoering en mentorschap
 
www.stichting-cav.nl:
Stichting CAV (het vroegere ‘STIB’) ondersteunt mensen die door ziekte, leeftijd of andere bijzondere omstandigheden hun Financiële zaken niet meer zelf kunnen regelen.
 
www.svb.nl:
De sociale verzekeringsbank. Onder meer voor het aanvragen van kinderbijslag en ouderdomspensioen.
 
www.toeslagen.nl:
Voor het aanvragen van toeslagen bij de Belastingdienst.

www.uwv.nl
Uitvoeringsorgaan Werknemers Verzekeringen.
 
www.zelfjeschuldenregelen.nl:
Voor mensen die zelf iets aan hun schulden willen doen.