Home

Ouderen & VG

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking      

Ouderen met een verstandelijke beperking 

Inleiding

Instrumenten en schalen

Methodieken

Literatuur

 

Inleiding

In 2020 is naar schatting een kwart van de bewoners van instellingen in de gehandicaptenzorg ouder dan 50 jaar. Dit past in een algemene trend van vergrijzing. Mensen met een verstandelijke beperking worden ook gemiddeld steeds ouder en krijgen daardoor ook te maken met typische ouderdomsproblemen waaronder gezondheidsproblemen, dementie etc. Bij mensen met een verstandelijke beperking begint dit proces echter eerder en verloopt het verouderingsproces bovendien sneller. Door de cognitieve en sociaal-emotionele beperkingen zijn ze extra kwetsbaar. Dit alles vereist specifieke kennis van de zorg voor oudere mensen met een verstandelijke beperking.

Thema’s die daarmee van belang zijn voor deze groep zijn o.a.: Dementie, angst en depressie, blijven bewegen, vallen en slikproblematiek, moeilijk verstaanbaar gedrag. De vertaling naar kwalitatief goede zorg vraagt om specifieke begeleidingsmethodieken.

         

Instrumenten en schalen

Valrisico-inventarisatielijst (Gemiva-SVG Groep)

Maaskant MA, Hoekman J. (2011). DSVH, dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap

Pijnobservatielijst REPOS - Rotterdam Elderly Pain Observation Scale

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Pijnobservatielijst_REPOS_Rotterdam_Elderly_Pain_Observation_Scale

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Pijnobservatielijsten/Instructiekaart%20REPOS1.pdf

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Pijnobservatielijsten/REPOS%20Metingen2.pdf

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Pijnobservatielijsten/REPOS%20Beslisboom3.pdf

http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/KNP%20GS/Pijnobservatielijsten/artikel%20REPOS.pdf

e module Repos  http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/nieuws-e-module-repos-pijnobservatielijsten.html

Dementie en VG: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/gehandicaptenzorg/Product-Brochure-Dementie-bij-mensen-met-een-verstandelijke-beperking.html

Checklist-Veilige-zorg  http://www.zorgvoorbeter.nl/docs/PVZ/vindplaats/verbeteren%20doe%20je%20zo/Verkorte_checklist_Veilige_Zorg_Risicosignalering.pdf

Zelfbeoordelingslijst Ondersteuning aan dementerende mensen met een verstandelijke beperking

: https://fd8.formdesk.com/vilans/Aandachtspuntenlijst

: http://www.kennispleingehandicaptensector.nl/docs/KNP/verbinding/pdf/zelfbeoordelingslijst_handleiding.pdf

http://www.vgn.nl/toolkitouderen

 

Methodieken

Levensverhaal: zie ook rapportage over het effect van werken met levensboeken: zie literatuurlijst

Levensboeken en levensdozen http://www.vgn.nl/artikel/16046

De methode Urlings: http://www.buro-urlings.nl/de-methode-urlings/

Methode: ‘Meer Mens’ http://verstandelijkbeperkt.nl/MT_hulp/Methoden_hulp/Methode-Meer-Mens/

Methode miMakkus http://mimakkus.nl/

                        

Literatuur

Beek, F. van, M. Schuurman,  (2007) 'Werken met levensverhalen en levensboeken', ISBN 978903151701

Bekkema N, Veer A de, Hertogh C, Francke A. (2011). Zorgen tot de laatste dag. Verhalen en adviezen voor zorgverleners over de palliatieve zorg voor mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: NIVEL.

Dodd K, Bhaumik S. (eds.) (2009). Dementia and People with Learning Disabilities; Guidance on the assessment, diagnosis, treatment and support of people with learning disabilities who develop dementia. London: The British Psychological Society.

Egberts C. (2010). Dementie in de driehoek. Klik, juni , 31.

Ganzevoort, R.R. ,  T. Bernts, J. Bouwer, W. Huizing, T. Tromp  (2008) Levensboeken in de ouderenzorg. Eindrapport van het project Het effect van het werken met levensboeken op het welbevinden van oudere zorgvragers, op de zorgrelatie tussen zorgvragers, zorgverleners en mantelzorgers en op de organisatie van zorg.

Jongerius P. (2010). Leven met dementie. Huis ter Heide: Abrona.

Ker, DD. (2010). Verstandelijke beperking en dementie. Effectieve Interventies. Antwerpen/Apeldoorn: Garant.

 Klik (2004). Themanummer dementie. Klik, december, 12-18.

Maaskant MA, Hoekman J. (2011). DSVH, dementieschaal voor mensen met een verstandelijke handicap. Houten: Bohn, Stafleu, Van Loghum. 

Meeusen-van de Kerkhof R, Geus R. (red.) (2005). Dementie in beeld. Landelijke richtlijnen met betrekking tot het vaststellen van dementie bij mensen met een verstandelijke beperking. Utrecht: LKNG/NIZW.  

Regieraad Kwaliteit van Zorg (2011). Definities van professionele standaard, richtlijn en protocol. Opgehaald op 15 november 2011 van http://glossarium.regieraad.nl/Hoofdpagina.  

Peeters JM, Francke AL. (2011). Trajectbegeleiding bij dementie in Noord-Limburg: ervaringen van mantelzorgers, huisartsen en trajectbegeleiders. Utrecht: NIVEL.

       

Verbraeck B, Plaats A van der. (2008). De wondere wereld van dementie. Vanuit nieuwe inzichten omgevingszorg bieden aan dementerenden. Amsterdam: Reed Business.