Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Technologie & apps 

De gehandicaptensector innoveert gestaag. Veel organisaties houden zich bezig met manieren om technische hulpmiddelen toe te passen in het zorgdomein.  Hier is de start van een overzicht van proejcten in de VG sector. Voor apps, zie  apps Wordt er in jouw organisatie een technologisch middel in de zorg of ondersteuning gebruikt en wil je dit onder de aandacht brengen binnen dit thema? Neem dan contact op met ons op via redactie@verstandelijkbeperkt.nl

Overzicht van projecten