Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

 Leestips & boekrecensies

Op deze pagina vindt u binnenkort een overzicht van recent verschenen publicaties m.b.t. de verstandelijk gehandicaptensector. Het overzicht zal regelmatig aangevuld worden. Uw boek ook hier? Neem dan contact op met: redactie@verstandelijkbeperkt.nl.


Verstandelijke beperking: definitie en context
Jac de Bruijn    Wil Buntinx    Brian Twint
ISBN: 9789088504396

Dit boek biedt een toegankelijke beschrijving van het begrip ‘verstandelijke beperking’ voor iedereen die met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te maken heeft. De bijdragen in deze publicatie steunen op een eigentijdse benadering van verstandelijke beperking in Nederland, tegen de achtergrond van veranderingen in inhoud en context. Hierbij baseren de auteurs zich vanuit eigen inzichten, op onder meer DSM-5, het AAIDD-handboek, ICD-10 en recente internationale publicaties. Ook bespreken ze het ontstaan van verstandelijke beperkingen (etiologie) en plaatsen ze begrippen in een historisch perspectief. Ten slotte komt ook nog het construct ‘begeleidingsbehoeften’ aan bod.

Werkboeken: om samen met de cliënt aan de slag te gaan 

Bestel in onze Webshop


Handboek Titel: Psychologie de essentie, derde editie

Auteur: Philip Zimbardo, Robert Johnson en V. McCann, Jaartal: 2014

Uitgeverij: Pearson Benelux B.V.

sychologie, de essentie is een compacte uitgave van het boek Psychologie, een inleiding.

basiskennis over psychologie de professional handvaten geven over de omgang met cliënten met verstandelijke beperking en bijkomende (psychiatrische) problematiek.

Titel: Hoe breng je slecht nieuws aan mensen met een verstandelijke beperking?

Auteur: Irene Tuffrey-Wijne

Jaartal: 2014

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

Het voeren van slechtnieuwsgesprekken met mensen met een verstandelijke beperking is niet gemakkelijk. Irene Tuffrey-Wijne benadrukt dat het hebben van een verstandelijke beperking geen excuus mag zijn om iemand van informatie te onthouden. Alhoewel er niet per niveau wordt aangegeven aan welke ondersteuning geboden kan worden bij het ontvangen van slecht nieuws bevat dit boek veel  praktische handvaten. 

Titel: SOS - Snelle opvang bij seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking. Een praktisch handboek

Auteur: A. Scharloo, S. Ebbers en M. Spijker

Jaartal: 2014

Uitgeverij: Bohn Stafleu van Loghum

 

Dit handboek bestaat uit twee delen. Het eerste deel bevat theoretische achtergrondinformatie over seksueel misbruik en trauma(verwerking) bij mensen met een verstandelijke beperking. Het tweede deel beschrijft hoe cliënten met uiteenlopende ontwikkelingsniveaus, ouders en hulpverleners geholpen kunnen worden. 

De auteurs van het SOS-handboek beschikken over een brede expertise wat betreft hulpverlening bij seksueel misbruik bij mensen met een verstandelijke beperking. Dit handboek kan hulpverleners helpen om gevallen van seksueel misbruik van mensen met een verstandelijke beperking adequaat aan te pakken. Dit handboek is geschreven  voor gedragsdeskundigen, maar is ook uitermate geschikt voor (psycho) therapeuten, gezinsvoogden, maatschappelijk werkers en gezinsbegeleiders.

Tijdschrift Social inclusion, nr 4 2016

https://disabilitystudies.nl/sites/disabilitystudies.nl/files/beeld/publicaties/54-52-pb.pdf