Home

Kwaliteitskader

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Kwaliteitskader

Expertisecentrum Verstandelijke Beperking werkt aan een kwaliteitskader, dat de fundering vormt van het eigen onderzoek- en ontwikkelingsprogramma en tegelijkertijd een handreiking wil zijn voor belanghebbenden zoals beleidsmakers, gedragskundigen en zorgcoördinatoren. Het doel is niet enkel om een kader voor kwaliteitsverbetering te bieden, maar vooral om vanuit dit kader praktische informatie, overzicht en bovenal duidelijkheid te bieden. Samenwerking staat hierbij centraal; tussen de eigen werkgroepen onderling, maar vooral ook met andere experts, organisaties en universiteiten. Het kwaliteitskader van het expertisecentrum wordt gevormd door drie pijlers:

1 Definiëring van begrippen

Een goede definiëring en uitwerking van het begrip verstandelijke beperking, de verschillende doelgroepen en van belangrijke thema's (zoals emotionele ontwikkeling) binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking, is belangrijk om kwaliteit te kunnen bieden. Zonder duidelijke omschrijving en begrenzing van begrippen is het bijvoorbeeld lastig om kwaliteit goed te kunnen meten.

2 Richtlijnen in diagnostiek en diagnostiekontwikkeling

Wanneer duidelijk is over welke doelgroep(-en) we het hebben, kunnen we vaststellen welke diagnostische gegevens we over de cliënt willen weten. Instrumenten die dit in kaart brengen, dienen praktisch toepasbaar en bij voorkeur bewezen effectief te zijn. Het expertisecentrum werkt aan een overzicht van richtlijnen voor toepassing van diagnostiek. Daarnaast hanteert het eigen richtlijnen voor het ontwikkelen van nieuwe diagnostische instrumenten. Met deze richtlijnen bepalen we ondermeer of het nodig is om nieuwe instrumenten te ontwikkelen voor een bepaalde doelgroep, op een specifiek domein.

3 Kwaliteit van ondersteuning

Het uitgangspunt bij kwaliteit van ondersteuning is 'Kwaliteit van Bestaan', zoals omschreven door Schalock & Verdugo (2002). Belangrijk is dat betrokkenen in de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking goede handvatten hebben om deze kwaliteit te kunnen bieden en deze te kunnen meten.