Home

Richtlijnen diagnostiek

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Richtlijnen diagnostiek en diagnostiekontwikkeling

Richtlijnen per doelgroep

Voor alle doelgroepen binnen de zorg aan mensen met een verstandelijke beperking is het belangrijk dat er richtlijnen zijn en overzicht is w.b.t. te hanteren diagnostiek. Dit menu is momenteel in bewerking.

 

Klik op een link om te openen (nog niet actief).

LVB jeugd - LVB volwassenen - LVB ouderen

SGLVB jeugd - SGLVB volwassenen

MVB jeugd - MVB volwassenen - MVB ouderen

EVB jeugd - EVB volwassenen - EVB ouderen

EMVB jeugd - EMVB volwassenen - EMVB ouderen

Richtlijnen voor diagnostiekontwikkeling

Voor iedere doelgroep dienen er instrumenten voorhanden te zijn die in een beeldvorming kunnen voorzien op de verschillende domeinen van functioneren, te weten: de verstandelijke ontwikkeling, de emotionele ontwikkeling, de sociale adaptatie, de mate van gehechtheid en bijkomende problematieken.

Deze instrumenten dienen breed beschikbaar te zijn. Met andere woorden, iedere gedragskundige moet hier de beschikking over kunnen hebben. Eventueel na voltooien van een cursusprogramma.

Deze instrumenten dienen praktisch toepasbaar te zijn. Dat wil zeggen dat het gebruik maken van deze diagnostische instrumenten binnen afzienbare tijd moeten kunnen worden afgenomen De tijdsinvestering dient in verhouding te zijn met de bruikbaarheid van het eindresultaat.

Instrumenten dienen bewezen effectief te zijn. Een belangrijke uitzondering hierop zijn experimentele instrumenten of instrumenten die duidelijk een praktisch doel dienen (wanneer er geen acceptabel alternatief beschikbaar is). Het is belangrijk dat er ruimte blijft voor 'practice based' instrumenten en dat er tegelijkertijd gestreeft wordt naar bewezen effect.