Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Definiëring van begrippen

Een goede definiëring (en daarmee afbakening) en uitwerking van het begrip verstandelijke beperking en van de verschillende doelgroepen is nodig om kwaliteit te kunnen bieden. Bijvoorbeeld om gericht onderzoek te kunnen doen, wat simpelweg niet mogelijk is wanneer een doelgroep niet duidelijk is omschreven en dus kan worden onderscheiden van andere doelgroepen. Maar er zijn meer redenen waarom een goede definiering en uitwerking van begrippen belangrijk is. Neem bijvoorbeeld het begrip 'emotionele ontwikkeling'. In Nederland zijn we er wel uit dat dit een belangrijk thema is in het begrijpen van gedrag en dus in de ondersteuning van onze doelgroep. Toch ontbreekt een degelijke onderbouwing en definiering van het begrip, waardoor het bijvoorbeeld ook lastig is om het belang van dit thema aan te tonen, of om het ontwikkelingsniveau bij een persoon te meten. Daarnaast is een gedegen omschrijving van de verschillende doelgroepen belangrijk om bijvoorbeeld de juiste diagnostische instrumenten te kunnen hanteren.


Tip: Verstandelijke Beperking: definitie en context

Dit boek biedt een toegankelijke beschrijving van het begrip ‘verstandelijke beperking’ voor iedereen die met de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking te maken heeft. De bijdragen in deze publicatie steunen op een eigentijdse benadering van verstandelijke beperking in Nederland, tegen de achtergrond van veranderingen in inhoud en context. Hierbij baseren de auteurs zich op onder meer DSM-5, het AAIDD-handboek en ICD-10. Ook bespreken ze het ontstaan van verstandelijke beperkingen (etiologie) en plaatsen ze begrippen in een historisch perspectief. Verkrijgbaar in onze webshop