Home

Doelgroepen

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking      

 

Definitie doelgroepen

Op deze pagina geven we een definitie van de verschillende doelgroepen, zoals deze in de zorg worden gehanteerd. We werken momenteel aan een herziening van onderstaande definities. De komende tijd zullen deze worden beijgesteld.

EMVB
Mensen die tot deze doelgroep (Ernstig Meervoudig Verstandelijk Beperkt; synoniem: Meervoudig Complex Gehandicapt) behoren, hebben te kampen met een ernstige meervoudige beperking én een iq dat lager is dan 25. Het merendeel van de mensen die tot deze doelgroep behoort, is ernstig motorisch en meestal ook zintuigelijk beperkt. Bovendien zijn deze mensen ernstig communicatief beperkt en hebben zij vaak te maken met algemene gezondheidsproblemen (Platform EMG).

LVB
Recent wordt er steeds meer gebruik gemaakt van de term LVB (Licht Verstandelijk Beperkt), wanneer er gesproken wordt over de doelgroep mensen met een lichte verstandelijke beperking of zwakbegaafdheid én bijkomende problematiek (Landelijk Kenniscentrum LVB).

SGLVB
Een doelgroep die om een meer specifieke benadering vraagt, zijn mensen met een lichte verstandelijke beperking en bijkomende ernstige gedragsstoornis (Sterk Gedragsgestoorde Licht Verstandelijk Beperkt). Zij vragen naast een meer specifieke begeleiding met bijbehorende handvatten, om een meer op behandeling gerichte aanpak en om een hoger opgeleid niveau van begeleiders.

Nieuwe definitie van verstandelijke beperking
In 2014 verscheen bij uitgeverij SWP het boek 'Verstandelijke beperking: definitie en context. Aan deze definitie werkten diverse gerenommeerde auteurs mee.

>meer over deze publicatie