Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking      

Verstandelijke beperking

 

Een goede definiëring en een helder begrip van ‘verstandelijke beperking’ is meer dan ooit van belang. Door bezuinigingen op de AWBZ en de huidige transitie waarbij financiering van een gedeelte van de traditionele zorg wordt overgeheveld naar de gemeenten, is er behoefte aan duidelijke omschrijvingen. Wanneer overheden de uitslag van een IQ-test doorslaggevend laten zijn bij beslissingen over zorg en bekostiging, is dat niet meer van deze tijd. Er kunnen op die manier pijnlijke vergissingen worden gemaakt. Onderzoek toont aan dat testresultaten niet voldoende betrouwbaar zijn en bovendien ‘per definitie’ niet volstaan om bij een bepaling van verstandelijke beperking uit te komen. Daarbij komt dat de AAIDD, de belangrijkste internationale professionele organisatie op het gebied van verstandelijke beperking, de IQ grens als zodanig heeft losgelaten in haar definiëring.


 Ook met de komst van de DSM-5, met veel belangrijke wijzigingen, ontstaat de noodzaak om tot een nieuw begrip van het fenomeen Verstandelijke Beperking te komen. Bovendien: speciaal in Nederland is het inzicht groeiende dat de emotionele ontwikkeling een grote(re) rol speelt bij verstandelijke beperking dan vaak werd aangenomen. Dit verdient zeker aandacht.