Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep sociale adaptatie

Aanleiding voor het opstarten van de werkgroep sociale adaptatie is onder meer de komst van de DSM5 en daarmee de verschuiving van het 'IQ denken' naar het 'denken in sociaal aanpassingsvermogen'. In de huidige praktijk wordt er bij het in kaart brengen van een verstandelijke beperking veelal gebruik gemaakt van intelligentieonderzoeken in combinatie met sociale redzaamheidschalen en/of sociaal- emotioneel onderzoek. Hierbij is ons inziens nog onvoldoende aandacht voor de rol van het adaptieve vermogen. 

Sociale adaptatie of sociale redzaamheid geeft het vermogen weer van een persoon om zich aan te passen aan een situatie. Adaptief gedrag is de verzameling van conceptuele, sociale en praktische vaardigheden die aangeleerd zijn en aangewend worden door mensen in het dagelijks leven. Adaptieve vaardigheden worden aangewend om tegemoet te komen aan de eisen en verwachtingen van de omgeving (de Bruijn, Buntinx, & Twint, 2014). 

Deze werkgroep heeft zich allereerst tot taak gesteld om kennis op het gebied van sociale adaptatie te verzamelen, te beheren en toe te passen met als doel om een kwaliteitsslag te bewerkstelligen op dit gebied. Een tweede taak is om te onderzoeken of de huidige meetinstrumenten voor sociale adaptatie voldoen aan de behoeften van professionals in de gehandicaptenzorg. We zetten ons in om de praktijk bruikbare handvatten te bieden om diagnostisch onderzoek te doen naar de adaptieve vermogens van hun cliënten.


Enkele deelnemers van deze werkgroep:

Liesbeth Wisselink, MSc (orthopedagoog en projectleider sociale adaptatie)

Liesbeth is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit Utrecht. Tijdens haar studie heeft ze zich gespecialiseerd in het werkveld van de gehandicaptenzorg. Naast haar studie heeft ze als gezinsbegeleider haar eerste ervaringen kunnen opdoen in het begeleiden van mensen met een verstandelijke beperking‘Tijdens mijn studie ben ik steeds meer het belang gaan inzien van praktijkgericht onderzoek. Ik ben ervan overtuigd dat onderzoek wat echt aansluit op de praktijk veel relevante en praktisch toepasbare handvatten kan bieden. Na mijn studie zocht ik naar manieren om op de hoogte te blijven van de ontwikkelingen binnen het werkveld. In mijn zoektocht kwam ik de website van het expertisecentrum tegen. Ik vind het mooi dat ik mijn kennis en ervaring in het doen van praktijkgericht onderzoek kan toepassen en zo mijn steentje kan bijdragen aan de zorg voor mensen met een verstandelijke beperking.’

Janne Houben, MSc (orthopedagoog expertisecentrum)

'Ik ben afgestudeerd als orthopedagoog aan de Universiteit van Utrecht, afstudeerrichting Kindrevalidatie en Gehandicaptenzorg. Het contact met cliënten met een verstandelijke beperking en hun verwanten blijft mij verrassen en inspireren daarom is de VB sector het werkveld waar mijn passie ligt. Ook is het een werkveld waar relatief weinig specifieke kennis beschikbaar is. Vanuit de praktijk, welke ik zowel als orthopedagoog en als begeleidster ken, weet ik dat kennis vooral praktisch en toepasbaar moet zijn. Daarom wil ik mij samen met mijn collega's van het expertiseteam inzetten om kwalitatief goede kennis toepasbaar te maken voor de praktijk. Niet zomaar wat informatie, maar precies de informatie waar behoefte aan is!'