Home

Ouderen

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep ouderen met een verstandelijke beperking

Ouderen met een verstandelijke beperking nemen een bijzondere plaats in binnen de gehandicaptenzorg. Ieder mens is uniek en vraagt een eigen specifieke benadering. Wanneer men ouder wordt, zien we dat de hulpvraag complexer wordt en de benadering daarmee steeds meer ‘maatwerk’ wordt. Mede door de verstandelijke beperking kan de cliënt deze hulpvraag niet zondermeer zelf toelichten, waardoor de omgeving hierin een belangrijke taak heeft. Observatie is hierbij van belang, maar ook is er behoefte aan meetinstrumenten om eventuele achteruitgang objectief vast te stellen en te kunnen monitoren. De momenteel beschikbare diagnostische instrumenten zijn veelal gericht op het signaleren van achteruitgang en mogelijke dementie. Maar is dat wel genoeg? We willen meer weten van de cliënt om het stukje ‘maatwerk’ zo degelijk mogelijk te maken. En wat kan de cliënt nog zelf? Soms is dat nog meer dan verwacht. De vraag ‘wie is deze cliënt en wat heeft hij/zij nodig?’ vraagt zoveel meer.

Binnen de werkgroep wordt in kaart gebracht wat er momenteel voorhanden is én of dit anno 2014 nog goed bruikbaar is. Daarnaast wordt geïnventariseerd waar binnen het werkveld behoefte aan is als het gaat om de begeleiding, observatie, screening en diagnostiek bij deze doelgroep. Ook de vraag: hoe kunnen ouder wordende mensen met een verstandelijke beperking langer zelfstandig wonen, willen we daarbij graag beantwoorden.