Home

Kwaliteit van Bestaan

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep kwaliteit van bestaan

De werkgroep Kwaliteit van Bestaan heeft als taak om kennis te verzamelen en te beheren op het gebied van kwaliteit van bestaan in het algemeen en -meer verdiepend- van de verschillende levensgebieden die in het domein ‘kwaliteit van bestaan’ passen. Deze levensgebieden worden door professor Schalock benoemd: lichamelijk en psychisch welbevinden, interpersoonlijke relaties, deelname aan de samenleving, persoonlijke ontwikkeling, materieel welzijn, zelfbepaling en belangen.

De werkgroep heeft als taak om onderzoek te doen op zowel het praktische als het theoretische vlak. Daarnaast: wat is passend in de Nederlandse situatie en hoe is het gesteld met de kwaliteit als het gaat om zaken die buiten de directe verantwoordelijkheid van de zorginstellingen vallen? Maar ook binnen die zorg is er behoefte aan zo betrouwbaar mogelijke tools/handvatten om kwaliteit in kaart te brengen en vooral ook in praktijk te brengen.

 Een deelnemer van deze werkgroep:

Joyce Lonte (orthopedagoog werkzaam bij het Leger des Heils, vakgroep behandeling GWCA) 

'