Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Werkgroep intelligentiemeting

Er zijn veel soorten intelligentietests, maar het is niet altijd duidelijk welk intelligentiebegrip met een bepaalde test gemeten wordt.Voor onze doelgroep zijn veel gebruikte testen de WISC of de WAIS en steeds vaker de KAIT. De zwakte van deze intelligentietesten is dat er vaak beroep gedaan wordt op bepaalde vaardigheden, terwijl sommige cliënten juist in die vaardigheden beperkt zijn. Er zijn ook testen voorhanden die minder taal- en cultuurgevoelig zijn (bijvoorbeeld de SON en de Raven), maar waarvan er op zijn minst twijfel is of de uitslag nu echt de aard van de verstandelijke ontwikkeling / beperking goed weergeeft. De WAIS, WISC en WPPSI meten onder meer het Verbale IQ, terwijl communicatie vaak minder ontwikkeld is bij onze doelgroep. Geen ideale situatie dus.

Het is de taak van de werkgroep intelligentiemeting om kennis en ontwikkelingen op het gebied van intelligentiemeting bij mensen met een verstandelijke beperking te verzamelen en beschouwen en om op een oplossingsgerichte manier de ontwikkeling van betere werkwijzen te bevorderen.

Project van deze werkgroep:

-De slimme intelligentietest voor volwassenen 

De 'slimme intelligentietest' is in feite geen echte test, maar een handleiding voor het gebruik van verschillende subschalen/schalen/testen op maat, dus individueel op de persoon afgestemd. Er wordt ondermeer gewerkt aan een screeningslijst, handleiding en uitslagformulier. Uitgangspunt is dat de slimme intelligentietest gebruikt kan gaan worden om behandeldoelen op te stellen, indicaties aan te vragen en dat deze praktisch en gebruiksvriendelijk toegepast kan worden. 

Projectleider van deze werkgroep:

Wilma Mathurin (orthopedagoog/psycholoog i.o. en projectleider)

Wilma Mathurin is afgestudeerd als orthopedagoog aan de Vrije Universiteit te Amsterdam en is daarnaast kinder- en jeugdpsycholoog in opleiding. Zij heeft een passie voor onderzoek, ouderenzorg en de gehandicaptenzorg.
'In de eerste week van mijn opleiding mocht ik schilderen met een 54-jarige meneer met een matig verstandelijke beperking. Op dat moment heb ik ontdekt dat het mij veel voldoening geeft om met mensen met een verstandelijke beperking te werken. Momenteel ben ik werkzaam als begeleider van kinderen en jongeren met een verstandelijke beperking.
De zorg rondom mensen met een verstandelijke beperking is vaak complex. Ik vind het belangrijk dat men de zorg krijgt die het beste aansluit bij hun zorgbehoefte. Als medewerker van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking ben ik in staat een bijdrage leveren aan de kwaliteit van zorg voor deze doelgroep.'