Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

 

Bibliotheek

Het expertisecentrum beheert een collectie van honderden boeken, instrumenten en andere publicaties over verstandelijke beperking. De publicaties zijn zowel afkomstig uit Nederland als het buitenland en komen grotendeels vanuit de collectie van het voormalige Bisschop Bekkers Instituut (BBI) en enkele andere archieven. De collectie omvat vooral publicaties uit de periode van 1900 tot nu.

De collectie wordt wekelijks aangevuld en is op dit moment beschikbaar voor medewerkers van het expertisecentrum voor het verrichten van onderzoek en voor ontwikkelingsdoeleinden. Mogelijk zal de collectie in de toekomst deels toegankelijk worden voor een groter publiek.

Het voornemen is om nieuw te verschijnen publicaties zoveel mogelijk in digitaal format (ebook, pdf) aan de collectie toe te voegen. Heeft u een aanvulling voor onze bibliotheek, in papieren vorm of digitaal, dan vernemen wij dat graag.

Scriptiebibliotheek
Momenteel werken wij aan een scriptiebibliotheek. Met deze speciale collectie willen wij een centraal punt vormen voor universitaire scripties over het onderwerp verstandelijke beperking. 

Waarschijnlijk zal een gedeelte van de scripties online beschikbaar worden. Dat doen wij alleen wanneer daar expliciet toestemming voor is gegeven. Alle scripties zullen worden opgenomen in een catalogus en kunnen worden geraadpleegd voor onderzoeksdoeleinden. Aanvulling is van harte welkom!

Wil jij jouw sciptie aanleveren? Neem dan contact op via onderstaand mailadres.