Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Expertisecentrum Verstandelijke Beperking

Het expertisecentrum is een stichting en is ontstaan door initiatief van een aantal gedreven zorgprofessionals met als doel een kwaliteitsslag te maken in de verstandelijk gehandicaptensector.

Werkwijze

Het expertisecentrum zet zich in voor kwaliteitsverbetering in de verstandelijk gehandicaptensector, en richt zich vooral op de werkvloer: de begeleider , de cliënt en de orthopedagoog. Het expertisecentrum werkt bijna uitsluitend met universitair afgestudeerde medewerkers, die bij ons een kans krijgen zich door te ontwikkelen op een bepaald gebied.

Onze medewerkers werken projectmatig vanuit verschillende werkgroepen. De meeste projecten starten vanuit een behoefte die zich in de praktijk aandient. Doordat er veel met vrijwillige medewerkers gewerkt wordt en er veel animo voor deelname is, kunnen we meestal snel aan de slag. Naast hun medewerking aan een project, komen onze orthopedagogen ook op locatie voor gedragskundig advies

Het expertisecentrum richt zich op informatievoorziening, ontwikkeling en onderzoek voor en over mensen met een verstandelijke beperking. 

Het expertisecentrum is een stichting en heeft dus geen winstoogmerk. Het expertisecentrum is de plek waar -vanuit verschillende diciplines- goede ideeën voor de sector ontstaan en worden uitgewerkt. Daarnaast worden gedragskundigen vanuit het expertisecentrum voor korte of langere tijd ingezet bij andere instellingen. 

Kwaliteitsslag

Er bestaan nog een hoop misvattingen binnen de VG sector. Definiëren van begrippen en bespreken van knelpunten en misvattingen zijn nodig om een kwaliteitsslag te kunnen maken. Samenwerking tussen de verschillende spelers in het veld is hierbij van groot belang. Het doel is steeds kwaliteit. Innovatie en het bieden van handvatten zijn de middelen waarmee wij naar dit doel toewerken. 

 

bezoek onze webshop