Home

Schalen & instrumenten

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking      

Schalen en instrumenten (pagina in ontwikkeling)

Thema

Schaal / instrument

Overig/zie 

Sociale adaptatie

 • SRZ Sociale Redzaamheidsschaal voor Zwakzinnigen (SRZ) - 2004

Sociale adaptatie


 • SRZ plus (Sociale Redzaamheidsschaal Plus)

Sociale adaptatie 


 •  Vineland-Z/VABS-Z

 

Sociale adaptatie 


 • Vineland Screener 0-6 jaar

Sociale adaptatie 


 • SMZ (Schaal voor Motoriek bij Zwakzinnigen)

Sociale adaptatie 


 • Diagnostic Adaptive Behavior Scale DABS 

Sociale adaptatie 
Hechting                     vroegsignalering

 • Infant/toddler Symptom Checklist (ITSCh-NL)

Gehechtheid &

http://www.nji.nl/Hechting-en-hechtingsproblemen-Praktijk-Instrumenten


 • Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) 

Gehechtheid

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Nijmeegse-Ouderlijke-Stress-Index-(NOSI)

                 Screening 

 • Lijst met Aandachtsvelden voor Gedrag van het Kind volgens de Opvoeder (LAGKO)

Gehechtheid


 • Vragenlijst Fundamentele Onthechting (VFO) 

Gehechtheid   & 

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Vragenlijst-Fundamentele-Onthechting-(VFO)

 

                Diagnostiek 

 

 • het Gehechtheidsbiografisch Interview (GBI)

Gehechtheid  

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Gehechtheidsbiografisch-interview-(GBI)


 • Nijmeegse Ouderlijke Stress Index (NOSI) 

Gehechtheid & 

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Nijmeegse-Ouderlijke-Stress-Index-(NOSI)


 • Classificatiesysteem Aard van de Problematiek - Jeugd (CAP-J) 

http://www.nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Classificatiesysteem-Aard-van-de-Problematiek---Jeugd-(CAP-J)IntelligentiemetingEpilepsie

Epilepsie- evaluatielijst (EPIVAL)

epival-definitief-febr-2017.pdf

Autisme


http://www.autisme.nl/over-autisme/diagnostiek.aspx

zie voor literatuur

http://www.ara.vu.nl/

http://www.ara.vu.nl/publicaties/


Vroegsignalering

zelftest via het Nji/van het Dr. Leo Kannerhuis (centrum voor autisme) voor kinderen in de leeftijd van 1 tot 6 jaar. 

www.heeftmijnkindautisme.nl

Screening


http://nji.nl/Screenen-op-autismespectrumstoornissen en

http://www.kenniscentrum-kjp.nl/Professionals/Stoornissen/Autisme-spectrum-stoornissen/Diagnostiek-3

Autisme en Verwante Stoornissenschaal voor Zwakzinnigen - Revisie (AVZ-R)

BRIEF Executieve Functies Gedragsvragenlijst

Checklist Autism for Toddlers (CHAT)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Child-Behavior-Checklist-(CBCL)

Children’s Communication Checklist – Second Edition - Nederlandse bewerking (CCC-2-NL)

Sociaal Cognitieve Vaardigheden Test (SCVT)

Sociaal Emotionele Vragenlijst (SEV)

Social Communication Questionnaire (SCQ)

  http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Social-Responsiveness-Scale-voor-kinderen-(SRS-2)  

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Teachers-Report-Form-(TRF)

http://nji.nl/nl/Databank/Vragenlijst-voor-Inventarisatie-van-Sociaal-gedrag-van-Kinderen-(VISK)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Youth-Self-Report-(YSR)

  

 

 Diagnostiek

 


http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Autism-Diagnostic-Interview--Revised-(ADI-R)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Autism-Diagnostic-Observation-Scale-(ADOS)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Classificatiesysteem-Aard-van-de-Problematiek---Jeugd-(CAP-J)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Snijders-Oomen-Niet-verbale-Intelligentietest-6-40-(SON-R-6-40)

http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten/Zoek-een-instrument/Theory-of-Mind-test-R-(ToM-test-R)

http://nji.nl/nl/Databank/Wechsler-Nonverbal-Scale-of-Ability---Nederlandstalige-versie-(WNV-NL)

LVG Jeugd instrumenten


http://nji.nl/Licht-verstandelijk-beperkte-jeugd-Praktijk-Instrumenten

Jeugd: overzicht instrumenten in NJI databank


http://nji.nl/nl/Databank/Databank-Instrumenten

Zelfredzaamheidsmeter


http://www.vilans.nl/docs/producten/Zelfredzaamheidsmeter.pdf

Risico-inventarisatie instrumenten LVB  

Algemeen geweld en huiselijk geweld 

 VRAG (Violence Risk Appraisal Guide).

  HCR-20 (Historical. Clinical and Risk manamagent-20). 

 HKT-30 (Historisch/Klinisch/Toekomst-30).  SOAS-R (Staff Observation Aggression Scale- Revised). 

 SDAS (Social Dysfunction and Aggression Scale). 

 SDRS (Short Dynamic Risk Scale). 

 DROS (Dynamic Risk Outcome Scale). 

 DRAMS (Dynamic Risk Assesment and Management System). 

 HoNOS-secure (Health Of the Nation Outcome Scale). 

 LSI-R (Level of Service Inventory-Revised). 

 RISC (Recidive Inschattingsschalen). 

 START (Short-Term Assessment of Risk and Treatability. 

 SORM (Structured Outcome assessment and community Risk Monitoring). 

 SAPROF (Structured Assessment of PROtective Factors for violence risk). 

 SAVE (Samen Veilig) en SAVE-Screen (Samen Veilig-Screen). 

 SARA (Spousal Assault Risk Assessment Guide). 

 B-Safer (Brief Spousal Assault Form for the Evaluation of Risk). 

 ODARA (Ontario Domestic Assault Risk Assessment). 

Risico-inventarisatie instrumenten LVB   risico van (recidive met) seksueel geweld


 PRASOR (Rapid Risk Assessment for Sex Offence Recidivism). 

 STATIC-99 / STATIC -2000.  SVR-20 (Sexual Violence Risk-20). 

 STABLE-200 en ACUTE-2007.  ARMIDILO (Assessment of Risk and Manageability for Individuals with Developmental and Intellectual Limitations who Offend). 

 SSPI (Screening Scale for Pedophilic Interests). 

 SORAG (Sex Offender Risk Appraisal Guide).