Home

Overzicht methoden

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking      

Overzicht Methoden (nog in bewerking)

 

Methode

doelgroep

lft

dualiteit

thema

ABA, zie  Toegepaste Gedragsanalyse

Active Support  

VG alle niveau's

alle lft

vg/autisme/psy/epilepsie/auditief


Affectief Bewuste Benadering

LVG/GV niet EMB

alle lft

vg/autisme/psy/epilepsie/

wisselwerking cliënt begeleider

Affectieve Educatie: zie ook 

Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 

AKS-Methode 

Argos

VG alle niveua's hechting en VG

Assertiviteitstraining

Belonen, negeren & begrenzen

Cognitieve benaderingen

Cognitieve gedragstherapie (CGT) 

Cognitieve herstructurering 

Competentiebenadering

Constructionele gedragstherapie

Contactgericht Spelen & Leren (CSL) 

Dialectische gedragstherapie (DBT)       

Digitale Rouwkoffer  
http://www.amerpoort.nl/diensten/expertisecentrum/digitale-rouwkoffer.html

EIM: Eigen initiatief model

Eigen Kracht Conferentie  

EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

Floortime /floorplay

Functionele analyse

GAS: Goal Attainment Scaling

Gedragsgerichte benadering

Gentle Teaching

Groepsgerichte benadering

Psycho-educatie: Hé kijk mij nou!

Hermeneutische benadering

Methode Heijkoop

Methode Meer Mens

Mobilty Opportunities Via Education (MOVE)

Methodieken EMB groep

  NSC   ( Niet Sturende Communicatie  )

VG licht en matig

jeugd

vg/autisme/psy/epilepsie/auditief


Omgaan met verzet

Ondersteuningsplannen, handreiking
Ondersteuningsplan.pdf

Ontwikkelingsgericht begeleiden

Oplossingsgericht Werken

Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks (OMB)

PAct – Persoonlijk Activeringsprogramma

PAD: programma alternatieve denkstrategieën

Pak Aan (Taking Action)

PGA – Pijn-Gedrags-Analyse

Psycho Educatie Programma Epilepsie (PEPE)
epilepsie CEWFolderPepePepacursus.pdf

Realiteits Oriëntatie Training (ROT)

Sociaal-ecologische benadering

Sociaal-Emotionele benaderingen

Sociale vaardigheidstraining (SOVA)

Stoplicht-methode

Transactionele Analyse

Taak Analyse

TEACCH

Toegepaste gedragsanalyse (ABA)

Token Economy

Triple-C Herstel van het gewone leven

Validation

VeiligPlus-aanpak
veiligheid

Vlaskamp Methode

Weerbaarheidstraining

Zelf Instructie Training


 
 


Onderstaande lijst is nog in bewerking

·        Argos 

·         @ Cognitieve gedragstherapie (CGT)

·         @ Cognitieve herstructurering

·         @ Competentiebenadering

·         @ Constructionele gedragstherapie

·         @ Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         Dialectische gedragstherapie (DBT)

·         @ EIM: Eigen initiatief model

·         @ Eigen Kracht Conferentie

·         @ EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

·         Farmacotherapie

·         @ Family group conferences – FGC: zie Eigen Kracht Conferentie

·         @ Floortime

·         @ Feuerstein benadering, zie: Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Functie, cq. functionele analyse

·         @ GAS: Goal Attainment Scaling

·         @ Gedragsgerichte benadering

·         @ Gentle Teaching

·         Greenspan – zie: Floortime

·         Groepsgerichte benadering

·         @ Growing Minds Methode: zie Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Hé, Kijk mij nou

·         @ Hermeneutische benadering

·         @ Methode Heijkoop, ‘Anders kijken naar …’

·         Integratieve behandeling

·         Intensieve Gezinsondersteuning (IGO)

·         @ Kaufman-methode: zie: Contactgericht Spelen & Leren (CSL)

·         Lichaamswerk

·         Lovaas-programma

·         @ Meer Mens

·         Milieutherapie, zie: Sociaal-ecologische benadering

·         Model Došen: zie: Integratieve behandeling & Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Mobilty Opportunities Via Education (MOVE)

  • Niet sturende communicatie

·         Neuro-linguistisch programmeren (NLP)

·         Nonverbale methoden

·         @ Omgaan met verzet.

·         Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks (OMB)

·         @ Oplossingsgericht werken

·         @ Option-methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         PAct – Persoonlijk Activeringsprogramma

·         Pak Aan (Taking Action)

·         @ PAD: programma alternatieve denkstrategieën (PATH)

·         Participerende begeleiding

·         @ PGA: Pijn-Gedrags-Analyse

·         Plaatjesruil Communicatie Systeem (PEC)

·         Portage-programma

·         Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG)

·         Psycho-educatie

·         Rationeel emotieve therapie (RET)

·         @ Realiteits Oriëntatie Training (ROT)

·         Schema-focussed Therapy

·         Schrijfmethode

·         Sociaal-ecologische benadering

·         Sociaal-emotionele benaderingen

·         @ Sociale vaardigheidstraining (SOVA), cq. Sociaal emotionele educatie

·         @ Son-Rise Methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Stoplichtmethode

·         Structurele cognitieve modificatie (SCM) – zie Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         Systeembenadering

·         Match methodiek

·         @ TA: Transactionele Analyse

·         @ Taak Analyse

·         @ TEACCH

·         @ Toegepaste gedragsanalyse (ABA)

·         @ Token Economy (TE)

·         TOM-training

·         @ Triple-C Herstel van het gewone leven

·         @ Validation: zie: ROT

·         Video Training

·         @ Vlaskamp – methode

·         @ Weerbaarheidtraining

·         @ Zelf-Instructie training (ZIT)