Verstandelijkbeperkt.nl
Dè site over verstandelijke beperking van het Expertisecentrum Verstandelijke Beperking      

Overzicht Methoden (nog in bewerking)

 

Methode

doelgroep

lft

dualiteit

thema

ABA, zie  Toegepaste Gedragsanalyse





Active Support  

VG alle niveau's

alle lft

vg/autisme/psy/epilepsie/auditief


Affectief Bewuste Benadering

LVG/GV niet EMB

alle lft

vg/autisme/psy/epilepsie/

wisselwerking cliënt begeleider

Affectieve Educatie: zie ook 

Sociale vaardigheidstraining (SOVA) 





AKS-Methode 





Argos

VG alle niveua's 



hechting en VG

Assertiviteitstraining





Belonen, negeren & begrenzen





Cognitieve benaderingen





Cognitieve gedragstherapie (CGT) 





Cognitieve herstructurering 





Competentiebenadering





Constructionele gedragstherapie





Contactgericht Spelen & Leren (CSL) 





Dialectische gedragstherapie (DBT)       





Digitale Rouwkoffer  




http://www.amerpoort.nl/diensten/expertisecentrum/digitale-rouwkoffer.html

EIM: Eigen initiatief model





Eigen Kracht Conferentie  





EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing





Floortime /floorplay





Functionele analyse





GAS: Goal Attainment Scaling





Gedragsgerichte benadering





Gentle Teaching





Groepsgerichte benadering





Psycho-educatie: Hé kijk mij nou!





Hermeneutische benadering





Methode Heijkoop





Methode Meer Mens





Mobilty Opportunities Via Education (MOVE)





Methodieken EMB groep





  NSC   ( Niet Sturende Communicatie  )

VG licht en matig

jeugd

vg/autisme/psy/epilepsie/auditief


Omgaan met verzet





Ondersteuningsplannen, handreiking




Ondersteuningsplan.pdf

Ontwikkelingsgericht begeleiden





Oplossingsgericht Werken





Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks (OMB)





PAct – Persoonlijk Activeringsprogramma





PAD: programma alternatieve denkstrategieën





Pak Aan (Taking Action)





PGA – Pijn-Gedrags-Analyse





Psycho Educatie Programma Epilepsie (PEPE)




epilepsie CEWFolderPepePepacursus.pdf

Realiteits Oriëntatie Training (ROT)





Sociaal-ecologische benadering





Sociaal-Emotionele benaderingen





Sociale vaardigheidstraining (SOVA)





Stoplicht-methode





Transactionele Analyse





Taak Analyse





TEACCH





Toegepaste gedragsanalyse (ABA)





Token Economy





Triple-C Herstel van het gewone leven





Validation





VeiligPlus-aanpak




veiligheid

Vlaskamp Methode





Weerbaarheidstraining





Zelf Instructie Training










 








































 


Onderstaande lijst is nog in bewerking

·        Argos 

·         @ Cognitieve gedragstherapie (CGT)

·         @ Cognitieve herstructurering

·         @ Competentiebenadering

·         @ Constructionele gedragstherapie

·         @ Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         Dialectische gedragstherapie (DBT)

·         @ EIM: Eigen initiatief model

·         @ Eigen Kracht Conferentie

·         @ EMDR: Eye Movement Desensitization and Reprocessing

·         Farmacotherapie

·         @ Family group conferences – FGC: zie Eigen Kracht Conferentie

·         @ Floortime

·         @ Feuerstein benadering, zie: Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Functie, cq. functionele analyse

·         @ GAS: Goal Attainment Scaling

·         @ Gedragsgerichte benadering

·         @ Gentle Teaching

·         Greenspan – zie: Floortime

·         Groepsgerichte benadering

·         @ Growing Minds Methode: zie Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Hé, Kijk mij nou

·         @ Hermeneutische benadering

·         @ Methode Heijkoop, ‘Anders kijken naar …’

·         Integratieve behandeling

·         Intensieve Gezinsondersteuning (IGO)

·         @ Kaufman-methode: zie: Contactgericht Spelen & Leren (CSL)

·         Lichaamswerk

·         Lovaas-programma

·         @ Meer Mens

·         Milieutherapie, zie: Sociaal-ecologische benadering

·         Model Došen: zie: Integratieve behandeling & Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Mobilty Opportunities Via Education (MOVE)

·         Neuro-linguistisch programmeren (NLP)

·         Nonverbale methoden

·         @ Omgaan met verzet.

·         Ontwikkelingsdynamische relatietherapie (DRT)

·         @ Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         @ Orthopedagogisch Methodiekmodel Bruininks (OMB)

·         @ Oplossingsgericht werken

·         @ Option-methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         PAct – Persoonlijk Activeringsprogramma

·         Pak Aan (Taking Action)

·         @ PAD: programma alternatieve denkstrategieën (PATH)

·         Participerende begeleiding

·         @ PGA: Pijn-Gedrags-Analyse

·         Plaatjesruil Communicatie Systeem (PEC)

·         Portage-programma

·         Praktisch pedagogische gezinsbegeleiding (PPG)

·         Psycho-educatie

·         Rationeel emotieve therapie (RET)

·         @ Realiteits Oriëntatie Training (ROT)

·         Schema-focussed Therapy

·         Schrijfmethode

·         Sociaal-ecologische benadering

·         Sociaal-emotionele benaderingen

·         @ Sociale vaardigheidstraining (SOVA), cq. Sociaal emotionele educatie

·         @ Son-Rise Methode: zie: Contactgericht Spelen en Leren (CSL)

·         @ Stoplichtmethode

·         Structurele cognitieve modificatie (SCM) – zie Ontwikkelingsgericht begeleiden

·         Systeembenadering

·         Match methodiek

·         @ TA: Transactionele Analyse

·         @ Taak Analyse

·         @ TEACCH

·         @ Toegepaste gedragsanalyse (ABA)

·         @ Token Economy (TE)

·         TOM-training

·         @ Triple-C Herstel van het gewone leven

·         @ Validation: zie: ROT

·         Video Training

·         @ Vlaskamp – methode

·         @ Weerbaarheidtraining

·         @ Zelf-Instructie training (ZIT)