Home

Affectief Bewuste Benadering

Menu

Verstandelijkbeperkt.nl

Dè site over verstandelijke beperking      

 

Affectief Bewuste Benadering

Voor wie: ontwikkeld voor begeleiders in combinatie met mensen met een lichte, matige en ernstige verstandelijke beperking. Geschikt voor alle leeftijden en voor mensen met autisme, psychische problematiek en epilepsie.

Voor wie niet: niet geschikt voor mensen met een zeer ernstige verstandelijke beperking of een auditieve beperking.

De Affectief Bewuste Benadering (ABB) is een methode die is ontwikkeld door Expertisecentrum Verstandelijke Beperking. Deze relatief nieuwe methode is ontstaan in samenwerking tussen een groot aantal professionals uit het werkveld. Een groot team van orthopedagogen, psychologen en social workers werkt bovendien constant aan doorontwikkeling van de methode en de bijbehorende tools.

Bij de ABB draait het om de begeleidingsrelatie. Onderzoek naar algemene therapiefactoren en cliënttevredenheid wijst uit dat kwaliteitsbeleving van de cliënt voor het grootste deel bepaald wordt door deze relatie. Maar er is meer: de ABB creëert voorwaarden voor een goede begeleiding en biedt naast een visie ook de tools om deze in praktijk te brengen. 

Bij de ABB staat het contact tussen de begeleider en de cliënt centraal. Binnen de begeleidingsrelatie is het belangrijk dat de begeleider bewust omgaat met de eigen emoties en de emoties van de cliënt en zich bewust is van het (sociaal) emotionele ontwikkelingsniveau van de cliënt.  Bewust en onbewust geven de cliënt en de begeleider elkaar namelijk emotionele signalen.  Het is bekend dat mensen deze signalen interpreteren vanuit hun eigen cognitie en stemming.  Zo ook begeleiders.  Door je zoveel mogelijk bewust te zijn van die cognitie, stemming en af te stemmen op het emotionele ontwikkelingsniveau, kan de kwaliteit van de bejegening geoptimaliseerd worden. Daarbij hoort overigens ook kennis van de gehechtheidsgeschiedenis van de cliënt

Bij de ABB is ook de ABB Toolkit ontwikkeld, met onder meer een serie werkboeken, De Regenton-VB+ en de experimentele EE-zelftest.

> bezoek de site of bekijk op deze site de vervolg informatie  abb vervolg